16 Bình luận
  • Jacky19
    @duongyeudang8x1 Ngày xưa chúng nó chọn góc đẹp để chụp, xong còn retouch các kiểu, giờ bãi nhiệm rồi thì cứ cái nào xấu nhất ông tương
  • TKM
    Ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc;

    Cứ lôi ông nào ra xử đều ghép cái này vào, đảm bảo luôn đúng .
Website liên kết