5 Bình luận
  • qsilk
    Vì như vậy rất có thể nảy sinh ra các vấn đề cố tình áp mức án tử hình cho ai đó để lấy nội tạng.
Website liên kết