5 Bình luận
  • qsilk
    Vì như vậy rất có thể nảy sinh ra các vấn đề cố tình áp mức án tử hình cho ai đó để lấy nội tạng.
  • qsilk
    Vì như vậy rất có thể nảy sinh ra các vấn đề cố tình áp mức án tử hình cho ai đó để lấy nội tạng.
  • Bpearl
    Bài viết hay. Hy vọng mô hình tái sinh, phục hồi nội tạng sẽ thay thế phương pháp này. Mô tạng của người cần thay tạng được nuôi dưỡng trong môi trường nhân tạo đến khi phát triển hoàn thiện sẽ cấy ghép thay thế phần tạng mất chức năng.
Website liên kết