2 Bình luận
  • NhinChiRuaChu
    Kể ra Mỹ vẫn kém hơn xứ sở thiên đường, ở xứ thiên đường thì 500 triệu Mỹ kim mới được làm tiếp nhé (Vụ Formosa)
Website liên kết