14 Bình luận
  • THL

    Thứ nhất: phổ điểm vô lý
    Thứ hai: chỉ với 5000 thí sinh mà chiếm gần 1/2 số thí sinh đạt điểm cao môn Lý nói riêng và A1 của cả nước nói chung (hơn 1 triệu thí sinh)
    Thứ ba: cư dân mạng vừa tìm ra điểm thi thử của 1 vài em ở HG thì thấy thi thử ở trường chỉ 4-5 mỗi môn qua nhiều đợt, thi thật thì toàn trên 9
Website liên kết