1 Bình luận
 • downfall
  Nếu đã có khả năng nhận diện vậy thì hệ thống điều khiển đèn giao thông đã khả thi rồi.
  Mình cần một hệ thống điều khiển thông minh. Ví dụ hướng nào đang dồn nhiều xe thì ưu tiên cho qua với thời gian nhiều hơn.
  Hướng nào mà trước đó cũng đang có một cái đèn đỏ thì ngã tư sau cũng để đèn đỏ, khi nào dòng phương tiện được thả ở đèn trước đến gần đèn sau thì đèn sau cũng chuyển xanh.
  Mấy cái đó ứng dụng được sẽ tiết kiệm được ối thời gian di chuyển trong các thành phố lớn.
  Đèn tín hiệu giờ ngu như bò.
  Còn mấy ông giao thông chỉ nhăm nhăm tìm cách phạt nguội là giỏi.
Website liên kết