7 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Méo biết tin lều báo nào? Hôm trc thì nói HLV đã ra rồi, nay lại chưa? Ở đầu thì nói cứu 8 còn 5, cuối bài thì lại nói còn 8. Học văn nhiều quên học toán hay sao mà đếm dốt vậy chứ?
Website liên kết