14 Bình luận
  • downfall
    @fast_furious đây là nghĩa vụ bác ợ, nước nào trong asean họ cũng phải đứng ra tổ chức, mình không muốn thì mình nghỉ chơi luôn.
    Quan trọng là cách làm, làm sao cho nó đàng hoàng, người lớn, đừng chơi mấy trò thiên vị bẩn là được.
    Từ lần trước đến lần này cũng gần 20 năm rồi còn gì. (20 năm, vđ thật).
Website liên kết