3 Bình luận
  • downfall
    Ngon đấy, nhưng thật ra thì chỉ mang ý nghĩa biểu tượng thôi, có ai rảnh đi xem ảnh đâu.
    Ảnh không giống tranh, một bức tranh có thể xem vài phút, ảnh xem nhoằng cái là xong.
    • ConCoVN
      @downfall do ảnh trong triển lãm này không có cái xem thôi, chứ có cái xem bác ko mang cả kính lúp đi soi đi soi lại ấy chứ ...
Website liên kết