Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • downfall
    Ngon đấy, nhưng thật ra thì chỉ mang ý nghĩa biểu tượng thôi, có ai rảnh đi xem ảnh đâu.
    Ảnh không giống tranh, một bức tranh có thể xem vài phút, ảnh xem nhoằng cái là xong.
    • ConCoVN
      @downfall do ảnh trong triển lãm này không có cái xem thôi, chứ có cái xem bác ko mang cả kính lúp đi soi đi soi lại ấy chứ ...