5 Bình luận
  • VuonChuoi
    Nghe nền tảng AI các kiểu nghe 4.0 vãi. Nhưng thật ra cũng chỉ là 1 marketing agent chuyên book KOL với influencer. Ko khác gì với các cty khác trên thị trường cả
Website liên kết