7 Bình luận
 • tuannguyenvt
  Nó bất hợp lý ở chổ là nhà sản xuất đóng thuế môi trường gần như ko đáng kể. Tất cả chỉ dồn vào đầu dân.
 • huhu122001
  Đáng lẽ chúng ta phải được chứ không phải trả thuế môi trường vì là người bị hại. Hằng ngày chúng ta hít bao nhiêu độc hại từ không khí ô nhiễm do xăng thì bọn xăng phải trừ tiền chứ
 • thequietvnese
  môi trường mà biết nói năng..
 • signoreV
  Và chúng ta sắp giải phóng môi trường.
 • ngocxanhbien
  Tuy nhiên, viện dẫn cho việc tăng thuế môi trường là cần thiết, Bộ cho rằng tăng thuế để bổ sung nguồn ngân sách thiếu hụt cũng như khuyến khích sử dụng xăng dầu tiết kiệm. 


  Thuế môi trường mà để bổ sung cho ngân sách thiếu hụt. mẹ ơi, cái chế độ
Website liên kết