34 Bình luận
  • kekin
    2 tháng trước hốt được đợt sales của Triwa 2 con đồng hồ đẹp mãn nhãn giá lại mềm như mỡ heo, thế méo nào (cho em chửi tí) đĩ chó hải quan méo cho thông quan vì nó bảo đồng hồ bị khai gian để trốn thuế. Thằng nhập cho em nó kêu chịu trả thêm thuế không, em chịu luôn, thêm 2 củ tiền thuế, vậy mà thế méo nào vẫn méo cho thông quan.

    Thằng nhập em nó mới xin lỗi và refund đủ tiền cho em và thòng thêm câu "thôi coi như xui, thằng hải quan chắc thấy đồng hồ đẹp quá nên muốn giữ làm của riêng rồi". D** mày
Website liên kết