26 Bình luận
  • ZannisQ
    Cán bộ giờ như AQ, lãnh đạo có phát biểu như thế nào cũng chỉ là đang nói lãnh đạo khác, méo phải nói mình.
Website liên kết