2 Bình luận
  • SuperSliver
    Bỏ tổng cục thành lập Cục đặc biệt mà .
    • ghostship
      @supersliver cục đặc biệt vẫn có từ trước tới h chỉ là thay đổi cái tên gọi ( chắc để nâng tầm xin thêm quỹ) chứ có thành lập gì bác, cục trinh sát, cục phòng chống ma tuý, cục cảnh sát, an ninh điều tra etc... đều gọi là cục đặc biệt nói chung mà.
Website liên kết