26 Bình luận
  • duongns84
    Điện thoại chỉ là phương tiện, 5 năm trước đây bài viết này thay điện thoại bằng máy tính, lùi lại 5 năm nữa vẫn bài viết này thay điện thoại bằng TV. Thế hệ nào cũng có người này hỏng và người kia đi cứu thế giới.
Website liên kết