25 Bình luận
  • federer
    Cái lúc gái xinh nó bình luận cho mà nhìn thì các ông hò nhau lên mạng chửi em nó, bực mình vtv nó kiếm cho mụ này thì các ông lại chê già, thế cuối cùng các ông muốn thế nào đây? chúng tôi hầu các ông khổ quá
Website liên kết