Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • htainger
    Ss hay Vin ho 1 cái mấy anh ỉa trong quần
  • dvq
    một vùng quá phụ thuộc vào một công ty (bài học của công ty Michelin với vùng Clermond Ferrand vẫn còn đấy), trong khi đây là cả một đất nước lệ thuộc vào một công ty, mà lại là công ty ngoại quốc, sự nô lệ thu nhập quốc gia ảo này chẳng khác nào kéo cả chính quyền cả nhân dân đu dây đi trên đường dây định sẵn của Samsung, nó vui thì nó cho đi, chán thì nó thả dây...