15 Bình luận
  • downfall
    @mduc có 2 ông chưa vợ, 1 ông ngày gửi 100 hình gái, một ông ngày gửi 100 link tình yêu.
  • hungskate
    Cái câu e rất tốt nhưng a rất tiếc nó là lời chia tay kinh điển rồi ))
Website liên kết