Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
  • Mr_Casanova
    Sao trước ông nào nghiên cứu phán là nhung hươu với sừng tê không có tác dụng gì, cũng như móng tay với tóc cua người thôi cơ mà.