3 Bình luận
  • henryford
    Thông tin trong ngành: mua một đại lý Uỷ quyền của GM trong đầu năm, còn nhà máy thì khoảng tháng 3-4 đã bàn giao nhân sự rồi, nhưng chưa chắc đã lắp xe ở nhà máy GM ngọc hồi vì nó sở hữu mảnh đất rất lớn
  • dvq
    ơ thế nhà máy ở hải phòng để làm gì ?
  • chaududan
    Làm xe thật à?
Website liên kết