10 Bình luận
  • Ivaldi
    Chắc nhà báo viết nhầm tí thôi. Có 2 nghề nghe hơi giống giống nhau mà lương thì khác biết rõ rệt. Đó là nghề "Chăm Sóc Khách Hàng" và nghề "Chăm Khách Xóc Hàng".
Website liên kết