11 Bình luận
  • henryford
    người Kinh mà vứt rác bừa bãi chúng tôi gọi là người Cờ Hó!
    Ký tên ***
  • toanha
    Thủ tục làm chuyển dân tộc như thế nào nhể các bác?
Website liên kết