24 Bình luận
  • kekin
    Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Hiện có tới 15 cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, nhưng thực tế khi xảy ra vụ việc không có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm, xử lý.


    Nguồn: http://tinyurl.com/y7wfsafm

    DMCB
Website liên kết