3 Bình luận
  • sasung
    trước gần nhà em có vụ cu nhóc học lớp 3 bị dây thông tin giật chết. Mẹ, bọn điện lực, bọn thông tin cuống cuồng xóa dấu vết. Cuối cùng gia đình thấp cổ bé họng chẳng đòi được công bằng cho thằng bé. Phải em thì em cho cả một băng xuống hố.
Website liên kết