1 Bình luận
  • Kent_VC
    12 toà nhà HH tương đương với khoảng 9600 căn hộ, mỗi căn hộ giá trung bình 1 tỏi, 2% = 20tr => tổng số tiền lên tới khoảng 200 tỷ đồng. 3 năm nay CĐT vẫn om số tiền này và chưa hề có dấu hiệu sẽ bàn giao lại cho 3 vạn người dân. Thậm chí BQT của toà nhà vẫn là BQT do CĐT chỉ định ban đầu chứ không phải là BQT do dân bầu ra
Website liên kết