16 Bình luận
  • kanishi
    @cacacafe cái giá của sự im lặng
  • Cacacafe
    Cái giá người dân phải gánh chịu do một đám lợi ích nhóm tranh giành thuỷ điện bừa bãi, chọc giận mẹ thiên nhiên, phá vỡ mọi sự cân bằng.
Website liên kết