6 Bình luận
  • dvq
    bây giờ đã biết thì quá muộn BT là dự án ăn đơn ăn kép, ăn từ giá hạ tầng, ăn đến thẩm định giá xây dựng hạ tầng khu đất đến khu đất, chưa kể ngân hàng cho vay tới vay lui, nhà đầu tư hầu như không phải bỏ đồng nào, khéo còn vay thêm làm việc khác được
  • Bpearl
    Dự án nào thì truy ra cũng là nhà thầu, tư vấn thiết kế, nhà cung cấp có "quan hệ gia tộc" với chủ đầu tư thì lấy đâu ra minh bạch. Lý do: dễ thông cảm "lỗi đánh máy" và các thủ tục pháp lý, giải quyết vấn đề bất cập trong ôn hòa, thanh toán tiền nhanh gọn, tạm ứng và thủ tục tạm ứng/ bảo lãnh dễ dàng, dòng tiền đầu tư cứ qua 1 cửa rơi đi 1 ít nhưng vẫn trong sân nhà mình, không thiệt hại, thất thoát lớn. Một cách nói giảm nói tránh cho việc "tạo công ăn việc làm cho người nhà của quan"
Website liên kết