3 Bình luận
  • HuyThai
    nhà chứa giờ cũng phải đúng thuần phong mỹ tục
  • shvthn
    Phim Việt bây giờ phải có tý côn đồ, băng đảng mới có người xem thì phải. Nhưng phim này phản ánh khá đúng thực trạng thế giới ngầm, không phi thực tế như Người phán xử.
  • luanth
    phim về đề tài mại d** mà đòi phải dành cho bé dưới 8 tuổi xem
Website liên kết