3 Bình luận
  • to_hieu
    Trung quốc phản đối chính sách liên quan Đài như Việt Nam phải đối các hành động liên quan đến Hoàng Sa vậy. Đều là nói cho có thôi chưa đứa nghe nó cười vào mặt.
  • hao29
    Chuyển sứ quán Mỹ từ Bắc Kinh sang Đài Bắc. Hoặc mở đại sứ quán Mỹ tại Đài Bắc cũng tốt.
  • Chungvnid
    Hai anh lại chọc nhau rồi.
Website liên kết