27 Bình luận
  • trieutulong99
    Người này cay cú thì người kia ăn mừng thôi, biết làm sao hài lòng tất cả được. Như trái thổi pen của Neymar, dùng VAR xong hủy ko pen, Bra thì cay cú, Costa Rica thì ăn mừng. Khi ko có VAR thì tranh cãi, khi có VAR thì vẫn tranh cãi nhưng theo cách khác.
  • tancodien
    Mời về xem Vleague sẽ luôn được thỏa mãn cảm xúc ấy.
  • daylightvn
    Không có thì đòi công bằng. Có thì lại bảo không cảm xúc
Website liên kết