5 Bình luận
 • nhatlamottit
  Vậy là sao?
 • Chungvnid
  Nhìn mấy bạn nữa viết chuyện để bán hàng online thì quản là đúng, ko quản chặt loạn thông tin.
 • DoiNgong
  má cái bọn cnn, bbc chúng nó thương mại hoá không nghe theo đường lối lãnh đạo của mỹ, anh j cả
 • Rantanplan
  Tức là phải tách phần làm báo và thương mại ra, không được trộn vào nhau như giờ.

  Nhà baow viết bài khen hoặc dìm để nhận tiền thì còn ra thể thống gì nữa.
Website liên kết