22 Bình luận
  • cuong205a
    Nói chung cũng chưa có gì rõ ràng.

    Đầu tiên nên làm app kết nối tất cả dịch vụ của Vin chạy mượt trên iOS và Android trước, nếu thành công hãy làm phone.

    Dân mình nghiền iOS , ko gì thay đổi dc đâu
Website liên kết