14 Bình luận
 • minute9999
  Sao ko phạt nhỉ, sao dung túng cho bọn này. Thiết nghĩ cho bọn này lao động công ích để biết thế nào là yêu nước.
 • MrGunny
  cho đi đập đá ở Côn Lôn
 • ghostship
  Chẳng có lý do gì cho những thành phần đi đập phá trụ sở PCCC cả, bức xúc cũng không biết tìm đến đúng nơi thì chả hiểu nó đi biểu tình cho cái mẹ gì, dễ thấy các thành phần quá khích thì toàn tầng lớp tri thức kém dễ bị lôi kéo kích động (qua cách ăn mặc của người quá khích trong các clip gần đây), nên cho mỗi người mấy tháng đi lao động công ích cho nhớ đời. Khi nào tri thức có thì hãy đi đòi quyền tự do còn vẫn ngu si thì tốt nhất đừng đừng đòi hỏi nhân quyền.
 • fast_furious
  Thể hiện chính sách nhân đạo
 • halv2000
  Sao bảo ko phải dân Bình thuận?
Website liên kết