Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
  • downfall
    Đấy em bảo rồi, quan hệ trong giới sô bít nó phức tạp lắm.