4 Bình luận
 • DMT
  "TRUMP nay đã ngán lắm rồi
  KIM thì... cũng nản cái thời bao vây
  BẮT đầu làm lại từ đây
  TAY trong tay bắt... lành thay Mỹ - Triều.

  NHÂN dân mong mỏi bao điều
  LOẠI bom nguyên tử... giúp Triều vươn lên
  THÁI hòa dân chúng ấm êm
  BÌNH an là gốc... tạo nên sang giàu."

  Thơ quá chất của một bạn trên top cmt.
 • PhamTuyen
  Lành thay. Lành thay!
 • henryford
  Anh Ủn ko biết đã về nước chưa hay ở lại Sig đi Bar rồi
 • datskyper
  Trum: có muốn cùng anh đi hết cuộc đời không cưng
  Ủn: ứ ự, một lần này thôi nhé.
Website liên kết