22 Bình luận
 • htainger
  Người dân có ai bị sao không, tội người dân quá, cb thì kệ mẹ chúng nó đi. Đừng có bảo với tôi cb có người này người khác, 1 thăng khôn mà đi với 1 đám ngu thì cũng không thể gọi là 1 đám khôn được.
 • htainger
  Người dân có ai bị sao không, tội người dân quá, cb thì kệ mẹ chúng nó đi. Đừng có bảo với tôi cb có người này người khác, 1 thăng khôn mà đi với 1 đám ngu thì cũng không thể gọi là 1 đám khôn được.
 • qpqpqwperyppu
  "Người dân có quyền biểu lộ quan điểm của mình với các chủ trương chính sách của Đảng và

  Nhà nước. Tuy nhiên, việc biểu lộ quan điểm ấy phải đúng trình tự và đúng các quy định của pháp luật. Một số người quá khích, hoặc bị lợi dụng trong vụ việc ở TT.Phan Rí Cửa vừa rồi là vi phạm pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm theo pháp luật"
  Đúng trình tự là phải ntn các bác?
 • atrith
  Chưa lock comment kìa
 • 1nach_2em
  Tình hình ở bình thuận chiều nay thất thủ luôn rồi, xe hơi đốt hàng loạt, nhà máy bị cháy, đúng là ko có cái ngu nào như cái ngu nào
 • motbit
  Với tình hình căng thẳng thế này chắc giải tán đặc khu thôi, anh em đầu cơ đất đặc khu lại khóc ròng
 • ohisee
  tranh thủ chưa lock còm anh đặt gạch phát
Website liên kết