7 Bình luận
  • minute9999
    "P coi bà H như là mạ" còn bà H coi P như là con nuôi, nhưng ở đời thì nuôi con nào thì thịt con đó????????
Website liên kết