3 Bình luận
  • hungskate
    - Nhìn 1 cách tích cực thì đã biết lắng nghe người dân.
    - Nhìn 1 cách tiêu cực thì "tụi" này đang trì hoãn để ủ mưu đi đêm.
    - Đứng ở giữa mà nhìn thì đang đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài, dựa trên luật quốc tế, tránh bút sa gà chết.
  • kedienro
    Bà mẹ nó, hôm thứ 6 em vừa múc full margin SCR.
Website liên kết