Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • minute9999
    Cướp còn được phong tướng thì mắc gì giám đốc công an lại ko đc phong tướng.😁😁😁😁