5 Bình luận
 • vnsm
  Tớ đã từng làm trong ngành NN nên thấy một số điểm như sau:
  1- Lãi suất cho vay SXNN của Việt Nam thuộc dạng cao nhất khu vực ĐNA và luôn "thiếu nguồn vốn".
  2- Cơ cấu giống cả cây và con: Cơ bản nhập ngoại. Trong nước nhiều 'viện nghiên cứu" nhưng có lẽ họ nghiên cứu cái gì khác khác thì phải.
  3- Sản xuất chạy theo phong trào, thiếu chiều sâu, ít quy hoạch, vì nhiều lúc nhà nước có quy hoạch nông dân cũng chẳng chịu nghe .
  4- Sản xuất sản phẩm phụ trợ nông nghiệp như phân bón, thuốc BVTV: Cũng cơ bản nhập ngoại và bị "làm giả" .
  5- Sản xuất xong thì nhiều lúc chẳng biết bán ở đâu và cho ai.
  Nhiêu đó mà không manh mún mới lạ
  • Kent_VC
   @vnsm em thì thấy do cơ chế quản lý nông nghiệp quá kém để người nông dân bị thương lái, bị Trung Quốc nó quay mòng mòng bao nhiêu lần mà vẫn không giúp họ tỉnh ngộ được gì, suốt ngày CĐM phải hô hào ứng với chả cứu
  • TrNgo
   @kent_vc không phải quản lí kém mà là kệ mợ chúng mài, không liên quan đến cậu. Sống được thì sống, chết thì chết. Nhưng đến lúc béo lên thì mới care để thu thuể cho khẳm
 • motbit
  Lớn bị đập hết rồi còn đâu
 • Don
  Nói như bác đầu tiên là đúng. Cái #1 phải nhắc tới là lãi suất cho vay làm nông. Chỉ cần làm ba vụ thất thu 1 vụ là quay về khởi điểm hoặc âm.
Website liên kết