6 Bình luận
 • htainger
  Còn không thì tử hình cho khuất mất, ý là vậy luôn á hả
 • BlueF
  Luât pháp mà dùng từ "nếu có thể được" thì có nghĩa là mọi chuyện đều có thể xin cho được, chả dựa trên pháp luật gì cả.
  Mình không nói chyện Bác sĩ Hoàng Công Lương có tội hay không có tội vì cũng không theo dõi cụ thể.
 • nhatlamottit
  nghe cái cụm: nếu có thể được. nhức nách ghê ta
Website liên kết