17 Bình luận
  • VuonChuoi
    @downfall chu kỳ của anh em hơi khác. Giai đoạn cuối thay vì là thư giãn thì thay bằng thanh toán
  • downfall
    Anh em trên này trym chỉ để đi đ** thôi bác, chả ai quan tâm mấy chuyện này đâu.
Website liên kết