4 Bình luận
  • bogo
    Đang bắt đầu bớt ăn gạo vì sợ tiểu đường -.- . Mấy bác cũng nên bớt đi.
Website liên kết