27 Bình luận
  • htainger
    @thinker 10m không phải không có mà đưa cho bác rồi mình bạch mấy thằng ngoài công ty nó trúng thì sao?
  • thinker
    Thuê mình 10M VND viết cho cái smart contract trên blockchain là xong. Tha hồ minh bạch. Ko cần trust ai.
Website liên kết