2 Bình luận
  • Baptiste
    Đậu má cuộc sống, các dự án mang ý nghĩa chính trị của các ổng làm hoang phí bao nhiêu tài nguyên quốc gia. Vị trí Long sơn là thuận lợi nhất để phát triển dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Vn vì gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, nhân công.... thì éo làm, cứ phải kéo tít về quê của các ông bct làm để thúc đẩy kt quê hương, giờ lỗ sml, giờ quay trở lại nơi Pháp, WB khuyên làm thì hết mịa lực, phải bán sới cho Thái. Đúng là bọn phá hoại, khốn nạn
  • Baptiste
    Đậu má cuộc sống, các dự án mang ý nghĩa chính trị của các ổng làm hoang phí bao nhiêu tài nguyên quốc gia. Vị trí Long sơn là thuận lợi nhất để phát triển dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Vn vì gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, nhân công.... thì éo làm, cứ phải kéo tít về quê của các ông bct làm để thúc đẩy kt quê hương, giờ lỗ sml, giờ quay trở lại nơi Pháp, WB khuyên làm thì hết mịa lực, phải bán sới cho Thái. Đúng là bọn phá hoại, khốn nạn
Website liên kết