5 Bình luận
 • Applegriin
  @downfall vậy mới nói, cuộc đời con người ra sao là do thái độ của bản thân. Bà ấy khi làm cháu ngã đã không có thái độ thương xót cháu mình mà chỉ nghĩ đến bản thân nên mới có những quyết định sai lầm tiếp theo như vậy. Như nghèo do lười rồi đi ăn cướp ấy
 • downfall
  Đôi khi có những lúc mà một chuỗi các hành động mình làm sau này nghĩ lại thì chỉ có thể giải thích bằng câu "ma đưa lối, quỷ đưa đường".
  Những hành động không có cái đầu óc bình thường nào nghĩ ra được nhưng lúc đó với mình nó lại rất hợp lý và là cách giải quyết duy nhất.
 • downfall
  Đôi khi có những lúc mà một chuỗi các hành động mình làm sau này nghĩ lại thì chỉ có thể giải thích bằng câu "ma đưa lối, quỷ đưa đường".
  Những hành động không có cái đầu óc bình thường nào nghĩ ra được nhưng lúc đó với mình nó lại rất hợp lý và là cách giải quyết duy nhất.
  • Applegriin
   @downfall vậy mới nói, cuộc đời con người ra sao là do thái độ của bản thân. Bà ấy khi làm cháu ngã đã không có thái độ thương xót cháu mình mà chỉ nghĩ đến bản thân nên mới có những quyết định sai lầm tiếp theo như vậy. Như nghèo do lười rồi đi ăn cướp ấy
  • Hakan
   @downfall tội nghiệp cháu bé, nhưng ng tội n ghiệp chắc là anh con trai!
 • Laughing
  Bon điên nào tung tin nghe lời thầy bói giết cháu mà, có thấy thằng nào lên mạng xin lỗi đâu..
 • kissme
  Lại làm mình nghĩ tới seri Fargo , bạo lự và che dấu cứ nối tiếp nhau
Website liên kết