19 Bình luận
  • signoreV
    Cái này là tàn dư của đế quốc thực dân, là âm mưu thâm độc của chúng. Có phải lỗi của bộ trưởng đâu mà xin nè
Website liên kết