Trở lên trên
Viết bình luận 19 Bình luận
  • signoreV
    Cái này là tàn dư của đế quốc thực dân, là âm mưu thâm độc của chúng. Có phải lỗi của bộ trưởng đâu mà xin nè