9 Bình luận
  • Duy_Truong
    @vnsm Sợ thì nghỉ m về làm dân đi, tha hồ thích làm gì làm. Chỉ sợ lúc đấy lại chửi kinh hơn.
Website liên kết