17 Bình luận
  • downfall
    Thế này đâu gọi là buôn người? Chỉ là hỗ trợ nhập cư chưa hợp pháp thôi.
Website liên kết