5 Bình luận
  • downfall
    Sao lại dùng từ "tông" ? Dùng từ như vậy nặng nề lắm, cũng không dùng từ "lái tàu bị thương nặng" , sửa hết lại bài đại loại: Hai tàu hàng va chạm, lái tàu đã nhập viện an toàn
    Đấy, như vậy mới nhanh hạnh phúc.
  • Duy_Truong
    @downfall Là hai tàu chưa kịp tránh nhau.
Website liên kết