5 Bình luận
 • sasung
  chắc 7 tình huống này giành cho nữ. Chứ nam thì chỉ có 1 tình huống duy nhất " bạn đưa thì mình đẩy thôi"
 • TMA
  Đứa viết báo bị ngu hay sao mà dịch ngoại-tình thành ăn-gian ?!
 • hienntt48
  Đi họp lớp gặp lại crush nữa :3
 • sir_subtle
  Kể cả 2 phái. Gặp nhau kết nhau là vào nn thôi...
 • Mi_Lam
  Ngoại tình không thể kết luận là tại ai và tại sao. Cũng không tìm được ra nguyên nhân và điểm chung của các cuộc ngoại tình. Theo mình 7 điều trên là hoàn toàn dựa theo suy luận của tác giả.
  .
Website liên kết